Trajno zaposlovanje mladih takoj po prijavi med brezposelne

03/01/2019

Mlajši od 30 let se po novem lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih. Subvencijo 5.000 EUR dobijo delodajalci na podlagi javnega povabila, ki je odprto do porabe sredstevnajdlje do 31.7.2019.

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je:

 • spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas,
 • ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti mladih ter
 • zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve.

 

Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela. 

Za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 60% vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, ostalih 40% pa za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo:

 • mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti,
 • ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. 

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na tedenSorazmerno nižja subvencija se izplača delodajalcem za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden

Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev elektronsko, na portalu ZRSZZ za delodajalce. Ponudbe lahko oddate najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so:

 • pravne ali fizične osebe, 
 • vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter
 • izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Kako poteka postopek?

 1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate delodajalci objaviti prosto delovno mesto,
 2. ZRSZZ vam napoti brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta,
 3. Izmed napotenih brezposelnih izberete ustreznega kandidata
 4. Po zaključenem postopku izbora se prijavite na javno povabilo.

 

Za več informacij in pomoč pri prijavi na javno povabilo nas kontaktirajte.

Delodajalci lahko predložite eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.
Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2023/05/aa_boniteta.png
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.