BREZ SKRBIObračun plač

Svetujemo in uvedemo plačni model, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Izdelamo Pravilnik o plačah in drugih prejemkih, pripravimo dokumentacijoobračunavamo plače in poročamo institucijam. Za vas vzpostavimo plačni model, ki je usklajen z delovnopravno zakonodajo, hkrati pa usklajuje vaše bodoče cilje s potrebami in motivacijo vaših zaposlenih.

Omogočamo vam vzpostavitev stimulativnih plačnih sistemov, ki omogočajo nagrajevanje vaših najboljših zaposlenih ob hkratnem upoštevanju vaših specifik in stroškov.

V sklopu storitev iz naslova obračuna plač vam nudimo:

 • Svetovanje pri izbiri najustreznejšega plačnega modela glede na vaše potrebe
 • Izdelavo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
 • Pripravo dokumentacije za pravilno izvedbo obračuna plač
 • Izdelavo poročil in poročanje institucijam
 • Obračun plač
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ZA VAS IZDELAMO

Pravilnik
o plačah in drugih prejemkih

Pravilnik o plačah kot tudi ostali pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov delodajalca.

Po določenem obdobju se struktura vsakega podjetja spremeni, zato se spremenijo tudi njegove lastnosti. Vsake toliko je zato potrebno pregledati sistem nagrajevanja v podjetju in ga prilagoditi oziroma spremeniti glede na novo nastalo situacijo.

Pri tem je pomembno, da  podjetje pravilno zastavi svoj plačni sistem, saj le-ta lahko zaposlene motivira in s tem pripomore k uspešnejšemu delu. To pa je tudi osnova, da podjetje doseže poslovni uspeh in s tem zadovoljstvo obeh strani, tako delodajalca kot zaposlenega.

Podjetje je pri oblikovanju plačnega sistema  sicer vezano na zakonodajo državev veliki meri pa prepuščeno samo sebi. Zato je dobro, da poišče pomoč strokovnjakov.

Da izdelate uspešen in preprost plačni sistem, je potrebno v postopku izdelave plačnega sistema predvideti vse možne dobre in neželene učinke le tega, se izogniti pastem, ki se lahko pojavijo in preprečijo najboljši možni rezultat. Rezultat takšnega delovanja je Pravilnik o plačah, ki bo koristen pripomoček delodajalcu na področju določanja osnovnih plač in mesečnega obračuna plače.

Pravilnik o plačah za delodajalca sicer ni obvezen, vendar pa omogoča lažje izpolnjevanje obveznosti po predpisih o delovnih razmerjih in delodajalca varuje tudi v primeru inšpekcijskega pregleda.

Tako ima delodajalec na enem mestu zbrane vse potrebne informacije, ki jih potrebuje pri obračunavanju plač glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivno pogodbo dejavnosti, ki morebiti zavezuje delodajalca. Tako delodajalec  zmeraj točno ve, kaj velja za njega, saj se lahko ravna po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja.

Svetovanje

Svetujemo na področju delovnega prava in razvoja kadrov.

Dokumentacija

Izdelamo vse kadrovske dokumente in splošne akte.

Delovna razmerja

Izvedemo selekcijski postopek zaposlitve ter postopke odpovedi.

Pravno zastopanje

Odškodninski postopki, zastopanje pre inšpekcijo, razpisi.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

PRAVILNIK O PLAČAHPodročja pravilnika

Pravilnik o plačah ureja naslednja področja:

 • osnovno plačo delavca za polni delovni čas,
 • dodatke za posebne obremenitve,
 • dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času,
 • dodatek na delovno dobo,
 • del plače za osebno uspešnost,
 • del plače za poslovno uspešnost,
 • napredovanje,
 • morebitne ugodnosti kot so zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,
 • bonitete  (npr. uporaba službenega vozila v privatne namene, uporaba službenega stanovanja ipd.),
 • nadomestila za čas odsotnosti delavca z dela (letni dopust, prazniki, odsotnost zaradi bolezni, krvodajalstva, nege, spremstva, poškodbe pri delu ali izven dela, čakanje na delo),
 • nagrado za posebne dosežke, inovacije in izume.

Seveda Pravilnik o plačah ureja tudi druge osebne prejemke kot so:

 • regres za letni dopust,
 • jubilejne nagrade,
 • odpravnine,
 • solidarnostne pomoči,
 • prejemke  dijakov in študentov na praksi in
 • morebitna plačila na podlagi podjemnih pogodb in
 • pogodb o opravljanju začasnih in občasnih del;

katerih se delodajalci v zadnjem času kar precej poslužujejo.

V pravilniku se lahko uredi  tudi povračila stroškov v zvezi z delom. To so:

 • prehrana med delom,
 • prevoz na delo in iz dela,
 • službeno potovanje,
 • terenski dodatek ipd.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ODDAJTE INFORMATIVNO POVPRAŠEVANJE

Iščete kvalitetnega kadrovskega partnerja?

ODDAJTE INFORMATIVNO POVPRAŠEVANJE

Iščete kvalitetnega kadrovskega partnerja?

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2023/05/aa_boniteta.png
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.