Sprememba zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

31/05/2023

V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Nove določbe tega zakona so stopile v veljavo 20. maja 2023, medtem ko se uporabljajo šele po preteku 6 mesecev od uveljavitve, to je od 20. novembra 2023.

V novem zakonu so določene naslednje spremembe:

  1. Definicija delavca se razširja, saj se mora evidenca voditi tudi za osebe, ki opravljajo delo po podjemni, avtorski, upokojenski pogodbi ali kateri koli drugi pravni podlagi, če delo opravljajo osebno in se vključujejo v delovni proces ter pretežno uporabljajo sredstva, ki so del delovnega procesa.
  2. Obseg podatkov, ki jih je treba voditi v evidenci delovnega časa, se povečuje. Poleg časa prihoda in odhoda z dela se beleži tudi izraba odmora, opravljene ure v posebnih pogojih dela, opravljene ure v neenakomerno ali začasno razporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, referenčno obdobje).
  3. Delodajalec je dolžan pisno obvestiti delavca o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Določene so različne možnosti dostopa, seznanitve in vpogleda v evidenco.
  4. Delavcu je zagotovljena pravica do vpogleda v podatke iz evidence o delovnem času na zahtevo delavca, in sicer najmanj enkrat tedensko.
  5. Delodajalec mora na sedežu oziroma kraju opravljanja dela hraniti evidenco o izrabi delovnega časa ter vso delovnopravno dokumentacijo, ki je podlaga za vpisovanje podatkov v evidenco.
  6. V zakonu so določene definicije prekrškov in višina glob za kršitve določb delovnega časa.

Zakon določa tudi obvezno uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce, ki kršijo določbe delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih ali vodenje evidenc po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Obveznost elektronskega vodenja evidenc velja tudi za kršitve, storjene po uveljavitvi tega zakona.

Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas. 

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2023/05/aa_boniteta.png
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.