Pojasnila ZZZS o obveznem zdravstvenem prispevku od 1. 1. 2024

18/12/2023

Ker se s koncem leta – 31. decembrom 2023 ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP), vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj osnovnih pojasnil ZZZS.

Ali se bo obvezni zdravstveni prispevek plačeval od plače? Od katerega dela plače?

Obvezni zdravstveni prispevek so dolžni od dohodka zavarovane osebe odtegniti izplačevalci dohodkov (npr. delodajalec za zaposlene, ZPIZ za upokojence). Odtegljaj tega prispevka bo za delavce izveden na način, kot se izvajajo odtegljaji za druge prispevke, ki bremenijo zavarovanca, to je od plače bruto I.

Delavec zamenja zaposlitev sredi meseca in zato dobi plačo pri dveh delodajalcih hkrati. Ali se obvezni zdravstveni prispevek plača sorazmerno? Če se plača v celoti – kateri od delodajalcev ga je dolžan poravnati?

Obvezni zdravstveni prispevek se nikoli ne deli, saj je z zakonom določen kot fiksni nominalni mesečni znesek. Obvezni zdravstveni prispevek zato poravna delodajalec, ki je po Zakonu o dohodnini glavni delodajalec – to je tisti, pri katerem delavec dosega pretežni del dohodka.

Delavec je na starševskem ali materinskem dopustu, ali v tem primeru obvezni zdravstveni prispevek plača Center za socialno delo?

Če je delavec cel mesec prejemnik starševskega nadomestila, poravna obvezni zdravstveni prispevek center za socialno delo kot edini oziroma glavni delodajalec.
Če je delavec del meseca prejemnik starševskega nadomestila, del meseca pa prejemnik plače oz. nadomestila, ki ga obračuna in izplača delodajalec, poravna obvezni zdravstveni prispevek bodisi Center za socialno delo bodisi delodajalec, odvisno kateri je glavni delodajalec po Zakonu o dohodnini.

Delavec je zaposlen za 4 ure pri enem in 4 ure pri drugem delodajalcu. Ali se prispevek plača sorazmerno oz. če se plača v celoti, kateri od delodajalcev ga je dolžan poravnati?

Obvezni zdravstveni prispevek se nikoli ne deli, je fiksni nominalni znesek, ki se obračuna le pri enem delodajalcu. Obvezni zdravstveni prispevek poravna delodajalec, ki je po Zakonu o dohodnini glavni delodajalec – to je tisti, pri katerem delavec dosega pretežni del dohodka.

Delavka uveljavlja pravico do starševskega varstva in dela s krajšim delovnim časom, kako je s plačilom obveznega zdravstvenega prispevka v tem primeru?

Center za socialno delo v tem primeru plačuje za obdobje, za katero je delavka zavarovana z zavarovalno podlago podlago 072, samo obvezne prispevke za socialno varnost (ne izplačuje prejemka iz delovnega razmerja, kot jih določa Zakon o dohodnini), torej ne more biti glavni delodajalec oziroma izplačevalec obveznega zdravstvenega prispevka. V tem primeru je vedno delodajalec edini oz. glavni delodajalec oz. izplačevalec.

V kolikor je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ali se znesek obveznega zdravstvenega prispevka plača glede na sorazmerni del zaposlitve ali v celoti?

Obvezni zdravstveni prispevek se nikoli ne deli, je fiksni nominalni znesek. Obvezni zdravstveni prispevek poravna delodajalec, ki je po Zakonu o dohodnini edini in glavni delodajalec v celotni višini, čeprav je zaposlitev za krajši delovni čas od polnega.

V kolikor potrebujete našo pomoč nas kontaktirajte na splet@trgotur.si.

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2023/05/aa_boniteta.png
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.