TOGETHER TO SOLUTIONConfigurator

We have set up an application to configure and create digital templates to support your legal back-office in the company. Based on the basic information and configuration parameters you will obtain a final solution  – prepared proposals, samples from the field of work law, safety at work, internal acts, and a set of metrics, advice, and other tools.

The configurator is made in English and works based on the decision tree (with elements of machine learning) and guides you as a customer along the configuration path and allows you to compose customized templates according to your properties. Based on your business needs (activity, size, organization, problems and critical points in the process, proposals for success indicators and performance monitoring) will compile templates for you in the form of a collection of samples, which will also contain a summary of all recommended steps in work processes, improvements, and process monitoring, including tips on how to put them to use in your business.

https://trgotur.si/wp-content/uploads/2020/12/spirit-slovenia-logo-300px.png
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2020/12/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj-300px.png
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2020/12/ministrstvo-za-razvoj-logo-300px.png

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund (www.eu-skladi.si)

Podatki o operaciji
Naziv operacije:   Kadrovski konfiguator
Kratica operacije:   JPTT20-COVID19-Trgotur
Opis: Izvajalec bo vzpostavil portal za konfiguracijo in izdelavo digitalnih predlog (template) za podporo kadrovanju v podjetju. Stranka bo pridobila rešitev – pripravljene predloge, vzorce s področja delovnega prava, varstva pri delu, internih aktov in set metrik, nasvetov in drugih orodij. Konfigurator bo narejen v angleškem jeziku, deloval bo na podlagi odločitvenega drevesa in kupca vodil po konfiguracijski poti in omogočil sestavo prilagojenih predlog glede na lastnosti naročnika in držav v katerih deluje. Izvajalec bo naredil samodejni digitalni konfigurator, ki bo na osnovi vmesenih poslovnih potreb naročnika (dejavnost, velikost, organiziranost, težave in kritične točke v procesu, predlogi kazalnikov uspeha in spremljanja uspešnosti) sestavil/izdelal predloge v obliki zbirke vzorcev, ki bodo vsebovale tudi povzetek vseh priporočenih procesov, izboljšav in spremljanja procesov, vključno z nasveti, kako jih spraviti v realno izvajanje. Ciljamo na tuje naročnike z območja JV Evrope.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2023/05/aa_boniteta.png
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.