ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

10/04/2020
POMEMBNO!

Za čas trajanja ukrepov iz tega Zakona se ne uporabljajo določbe Zakona o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov, ki se nanašajo na pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo (40% država, 60% delodajalec). Zavod bo vse vloge za uveljavljanje delnega povračila plač delavcem na začasnem čakanju na delo obravnaval v skladu z določili tega Zakona.

 

Vsebine dnevno posodabljamo glede na dopolnitve in informacije, ki jih prejmemo od uradnih institucij. Prvi protikoronski zakon dopolnjuje drugi – dodatne informacije najdete tukaj.

 

 

DODATNE INFORMACIJE – OBRAČUN PLAČ
 • Vsi prejemki po tem Zakonu so izvzeti iz izvršb in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.
 • Od uveljavitve zakona (predvidoma od nekje sredine aprila dalje) se zadrži izvrševanje davčnih izvršb, odloži se izvrševanje vseh sklepov o izvršbi, razen za preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
 • Od uveljavitve zakona (predvidoma od nekje sredine aprila dalje) bolniška nadomestila krije ZZZS (tudi prvih 30 koledarskih dni). ZZZS bo izplačano nadomestilo povrnil v 60 dneh po predložitvi zahteve delodajalca (vložiti jo mora elektronsko).

 

KAJ LAHKO UVELJAVLJATE

A) Delavcu za čas čakanja na delo po interventnem zakonu ali za čas, ko zaradi višje sile (samo neopravljanje dela zaradi varstva otroka, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meje) ne dela:

 • izplačate 80% nadomestilo plače (povprečna plača za polni delovni čas – BREZ NADUR, iz zadnjih treh mesecev oziroma obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), vendar ne manj kot 940,58 € (minimalna plača),
 • prejmete povračilo izplačanega nadomestila (vendar ne več kot povprečno plačo v RS za leto 2019 preračunano za mesec 1.753,84 EUR), zmanjšano za prispevke delavca (22,10%) + oprostitev plačila vseh prispevkov delavca in delodajalca (do višine povprečno plačo v RS za leto 2019 preračunano za mesec 1.753,84 EUR),
 • navedeno lahko uveljavljate najprej od 13. 03. 2020 dalje in najdalj do 31.05.2020,
 • delavci, ki imajo pravice do nadomestil po drugih zakonih ohranijo te pravice (npr. oseba na bolniški bo še naprej prejemala nadomestilo kot doslej), torej delodajalcu se povrnejo nadomestila, ki bi ga sicer bremenila.

>>> POGOJI IN ZAVEZE

 

B) Delodajalci so za delavce, ki delajo (torej za tiste delavce, ki prejemajo plačo in ne nadomestila plače), oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % + 8,85%) v mesecu aprilu in maju 2020 – tu naj ne bi bil potreben postopek (avtomatsko) in tudi ni videti, da veljajo pogoji A, razen 1. alineje.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in njegova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x minimalne plače, boste izplačali mesečni krizni dodatek 200 EUR (oproščen vseh davkov in prispevkov).

 

POSLEDICE KRŠITVE ZAVEZ
 • V primeru, da se bo zoper vas začel postopek likvidacije v času prejemanja sredstev ali po prenehanju prejemanja v obdobju, ki je enako prejemanju, boste morali vrniti sredstva v celoti.
 • V primeru, da boste delili dobiček, izplačali del plače za poslovno uspešnost ali nagrado poslovodstvu, boste morali vrniti sredstva v celoti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
 • V primeru, da boste kršili zadnje 3 alineje v poglavju VAŠE ZAVEZE A, boste morali vrniti sredstva v celoti v 3x (trikratni) višini.

 

GLOBE
 • Za kršitev Zakona so predvidene globe od 3.000,00 EUR do 20.000 EUR za pravno in od 450 EUR do 2.000 EUR za odgovorno osebo.
 • 500 EUR do 800 EUR delodajalec, ki zaposluje manj kot 10 ljudi.
 • 450 EUR do 1.200 EUR delodajalec posameznik.

 

Potrebujete pomoč?

Imate vprašanja glede nadomestil za plače? Ste upravičeni do nadomestila?
Kakšna je višina nadomestila in kako jo izračunati?
Kako bodo obravnavani prispevki za plače?
Podjetje ni poslovalo celo leto 2019. Kaj lahko uveljavljam?

Za več informacij se lahko obrnete na nas na: splet@trgotur.si ali 065 559 006

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.