POVZETEK PKP5: Predvideni ključni ukrepi

13/10/2020
!OPOZORILO: Gre za povzetek ukrepov, ki jih je sprejel Državi zbor 15.10.2020. Uradno bodo vsi ukrepi stopili v veljavo po objavi v Uradnem listu. Za več informacij se lahko obrnete tudi na nas, da vam pomagamo pri primerni prirpavi na prihodnje ukrepe.

 

V četrtek, 15. oktobra, je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), PKP5. Spodaj so navedeni ključni ukrepi, ki jih bo vključeval ta Zakon, čakamo le še objavo v Uradnem listu.

 

1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

 • Delavec je lahko enkrat na leto odsoten do 3 delovne dni zaradi kratkotrajne bolezni (brez zdravniškega potrdila).
 • Delavec pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti.
 • Delavec v času te odsotnosti ne sme opravljati pridobitne delavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.
 • Če kasneje zdravnik ugotovi bolezensko stanje in podaljša bolniško odsotnost, se enkratna kratkotrajna odsotnost ne šteje kot koriščena.
 • Nadomestilo, ki ga delavec prejme, se obračuna v skladu z osmim odstavkom 137. člena ZDR-1. ZZZS povrne izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila.
 • Ukrep velja do 31.12.2020.

 

2. Testiranja na SARS-CoV-2, ki jih plača delodajelec, se ne bodo štela za boniteto

Ne glede na 39. člen ZDoh-2 se plačila delodajalca za testiranje delojemalcev na SARS-CoV-2, na katera jih napoti delodajalec, ne štejejo za boniteto. Ukrep velja do 30. junija 2021.

 

3. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva

A. povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene
 • delavec je upravičen do nadomestila plače, če mu je dodeljena karantena in narava dela ne omogoča dela od doma.
 • delavec, ki je bil izven RS v državi z zelenega ali orančnega seznama in mu je ob prehodu meje dodeljena karantena, je upravičen do nadomestila plače v višini 80% od osnovne plače.
 • delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi suma stika z okuženo osebo, je upravičen do nadomestila plače v višini 80% od osnovne plače.
 • delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi suma stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, je upravičen do nadomestila plače v višini kot če bi delal.
 • delavec, ki se vrača v RS iz držav na rdečem seznamu in mu je odrejena karantena, ni upravičen do nadomestila plače v času karantene, razen zaradi izjemnih osebnih okoliščin (smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja,  smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), rojstva otroka, vabila na sodišče).

 

B. povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva.
 • kot varstvo štejemo otroke do 5. razreda OŠ, otroke v prilagojenih in posebnih programih, otroke s posebnimi potrebami in otroke, ki jim je dodeljna pomoč spremljevalca.
 • delavec, ki dela ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ima pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove.
 • Pravico do povračila nadomestil uveljavlja delodajalec.

Vloge bo možno oddajati tudi “za nazaj”, in sicer v roku 8 dni od uveljavitve tega zakona, za čas pred uveljavitvijo tega zakona, oz. v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca. Ukrep traja do 31. decembra 2020.

 

4. Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

 • do podaljšanja ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.
 • delodajalci, ki v lanskem letu še niso poslovali, so upravičeni do nadomestil, v primeru, da se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.
 • Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani Republike Slovenije znaša 80  odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela.
 • Ukrep velja do 31. decembra 2020, vlogo za povračilo pa je možno vložiti najpozneje do 15. decembra 2020.

 

5. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

 • Upravičenec je oseba (registrirana najkasneje 1.9.2020), ki zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer:
 • samozaposleni po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda po 16. členu ZPIZ-2 in
 • kmet po 17. členu ali petem odstavku 25. člena ZPIZ-2.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka je 1.100 eurov na mesec za oktober, november in december 2020.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene v kulturi znaša 700 eurov na mesec.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 940 eurov na mesec.

 

6. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:

 • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša:

 • 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela (za 10 dni),
 • 500 eurov za 20 dni
 • in 750 eurov v enem mesecu.

 

7. Možnost podaljšanja ukrepa skrajšanja delovnega časa

Vlada RS lahko ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa s sklepom, ki ga izda najkasneje do 20. decembra 2020, podaljša za največ šest mesecev, vendar ne dlje kot do 30. junija 2021.

 

!OPOZORILO: Gre za povzetek ukrepov, ki jih je sprejel Državi zbor 15.10.2020. Uradno bodo vsi ukrepi stopili v veljavo po objavi v Uradnem listu. Za več informacij se lahko obrnete tudi na nas, da vam pomagamo pri primerni prirpavi na prihodnje ukrepe.

 

Potrebujete pomoč?

Za več informacij se lahko obrnete na nas na: splet@trgotur.si ali 065 559 006

 

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.