DRUGI PROTIKORONSKI ZAKON

30/04/2020

POMEMBNO!

Drugi protikoronski zakon je ukrep, ki dopolnjuje prvega. Vse pomembne informacije iz ZIUZEOP najdete tukaj. Vsebine dnevno posodabljamo glede na dopolnitve in informacije, ki jih prejmemo od uradnih institucij.

OPOMBA: Pojasnila so podana za spremembe Zakona, ki jih je sprejel Državni zbor RS. Zakon se začne uporabljati šele po objavi v Uradnem Listu RS.

 

DRŽAVNA POMOČ
 • Opredeljeno je, da gre pri ukrepih po tem Zakonu za državno pomoč.
 • Skupna pomoč ne sme presegati 800.000 EUR (so pa določene tudi izjeme).

 

SPREMENJEN JE EDEN IZMED POGOJEV ZA UPRAVIČENJE DO POVRAČILA NADOMESTILA PLAČ, in sicer da:
 • bodo po vaši oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. V primeru, da niste poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020 se vam morajo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižati za več kot 10% glede na povprečne mesečne dohodke v letu 2019. Če v letu 2019 niste poslovali, se vam morajo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije znižati za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020 (v kolikor pogoja ne boste izpolnjevali je predvideno vračilo prejetih sredstev brez obresti).
 • v kolikor boste naknadno ugotovili, da niste izpolnjevali pogojev, boste morali o tem obvestite FURS najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oz. do roka, za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

 

ČAKANJE NA DELO

Delavec ima pravico (ne obveznost), da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu (ni več omejitve na 7 zaporednih dni).

 

NADOMESTILO PLAČE

Tudi delodajalci, ki ne uveljavljajo ukrepa, morajo spoštovati višino nadomestila plače kot je določen v tem Zakonu (kar pomeni ne glede na to ali boste prejeli povračilo s strani države ali ne, morate izplačevati nadomestilo kot je določeno v tem Zakonu).

 

OPROSTITEV PRISPEVKOV PIZ

Delodajalec je oproščen plačila prispevkov PIZ za delavce, ki niso na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni zaradi višje sile, od plač oz. vseh tistih nadomestil plač, ki bremenijo delodajalca (npr. praznik, letni dopust, ipd).

 

KRIZNI DODATEK
 • Krizni dodatek pripada delavcu za dneve, ko dela, in praznik ali dela prost dan po Zakonu, če bi na ta dan sicer delal. Za druge odsotnosti delavcu krizni dodatek ne pripada.
 • Delavcu, ki je zaposlen za krajši delovni čas pripada krizni dodatek sorazmerno času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, kar pa ne velja za krajši delovni čas zaradi invalidnosti ali starševstva.
 • Za neizplačilo kriznega dodatka je določena globa.

 

ZAČASNO DENARNO NADOMESTILO
 • Do začasnega denarnega nadomestila v višini 513,64 EUR bruto so upravičeni vsi, ki jim je v času trajanja ukrepov pogodba o zaposlitvi prenehala iz poslovnega razloga ali zaradi poteka določenega časa in ne bi bili upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost.
 • Nadomestilo se uveljavlja na ZRSZ. Vlogo je potrebno oddati v času veljavnosti ukrepov torej med 13. 03. 2020 in 31. 05. 2020.
 • V času prejemanja začasnega denarnega nadomestila je oseba obvezno socialno zavarovana.

 

DELITEV DOBIČKA, NAKUP LASTNIH DELNIC ALI POSLOVNIH DELEŽEV, IZPLAČILA NAGRAD POSLOVODSTVU OZIROMA DELA PLAČ ZA POSLOVNO USPEŠNOST POSLOVODSTVU
 • Dodan je nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev.
 • Opredeljeno je, da gre za izplačilo dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu (torej ne zaposlenim).
 • Obdobje je vezano na leto 2020, kar pomeni: ne samo v letu 2020 ampak tudi kasneje, če se nanaša na leto 2020.
 • Do vračila sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ni zavezan delodajalec, ki je uveljavljal povračilo nadomestil plače zaradi višje sile ali oprostitev plačila PIZ.

 

PODALJŠANI SO ROKI ZA VLOŽITEV VLOGE
 • Vlogo bo mogoče vložiti tudi v 8 dneh po uveljavitvi sprememb.

Potrebujete pomoč?

Imate vprašanja glede nadomestil za plače? Ste upravičeni do nadomestila?
Kakšna je višina nadomestila in kako jo izračunati?
Kako bodo obravnavani prispevki za plače?
Podjetje ni poslovalo celo leto 2019. Kaj lahko uveljavljam?

Za več informacij se lahko obrnete na nas na: splet@trgotur.si ali 065 559 006

 

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.