Delavec čaka na delo doma ali ne dela zaradi višje sile

10/04/2020
Država v času epidemije COVID-19 nudi številne ugodnosti za zaposlene, ki so na čakanju na delo doma ali pa ne delajo zaradi višje sile. Katere pogoje morate izpolnjevati kot delodajalec? Čemu se s tem zavezujete?

 

POGOJI A
 • Ste delodajalec in niste neposredni ali posredni proračunski uporabnik (več kot 70% delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019) in ne opravljate dejavnosti, ki spada v skupino K (zavarovalniška ali finančna dejavnost).
 • Boste imeli v prvem polletju 2020 za več kot 20% nižje prihodke glede na isto obdobje lani (pazite gre za vašo oceno, če se bo kasneje izkazalo, da ocena ni bila pravilna, boste morali o tem obvestiti FURS in po izdaji odločbe FURS-a vrniti celotno pomoč v roku 30 dni) in v drugem polletju 2020 ne boste dosegli več kot 50% rast prihodkov glede na isto obdobje lani.
 • V primeru, da niste poslovali v celotnem letu 2019 morate imeti:
 • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020
 • vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020
 • Niste v stečajnem postopku.
 • Nimate oz. na dan vloge ne boste imeli neporavnanih obveznosti na FURS-a.
 • Ste predložili vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let.
 • Ste/boste na čakanje na delo napotili delavce najdalj do 31.05.2020 in delavci napoteni na čakanje ne bodo delali več kot 7 zaporednih dni v tekočem mesecu (potrebno predhodno obvestiti ZRSZ).

V kolikor ste na vsa ta vprašanja pritrdili, boste lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače in oprostitev prispevkov.

 

VAŠE ZAVEZE A
 • V času veljavnosti ukrepa boste redno izplačevali plače oz. nadomestila plače in prispevke, ki jih boste dolžni plačati.
 • Plače boste izplačevali po DEJANSKI mesečni obveznosti.
 • Ne boste delili dobička, izplačali dela plače za poslovno uspešnost ali nagrad poslovodstvu od uveljavitve zakona do konca leta 2020.
 • Boste izplačevali neto nadomestilo plače.
 • V času veljavnosti ukrepa ne boste odrejali nadur, če lahko delo opravite z delavci na čakanju.
 • Boste obvestili ZRSZ če delavca pozovete, da se vrne na delo predhodno, ob prenehanju višje sile z dnem prenehanja odsotnosti.
 • Boste delavca napotili na čakanje najdalj do 31.05.2020, delavec se lahko vrne na delo do 7 zaporednih dni v tekočem mesecu o čemer je potrebno predhodno obvestiti ZRSZ.

V kolikor so te zaveze za vas sprejemljive, boste lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače.

 

POSTOPEK
 • Obvestilo o začasnem čakanju za vsakega posameznega delavca (potrebno je določiti čas začasnega čakanja, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo ter višino nadomestila plače).
 • Vloga na ZRSZ – za tiste, ki že imate ljudi na čakanju oz. jih boste imeli pred uveljavitvijo Zakona v 8 dneh od uveljavitve Zakona (ko bo sprejet v DZ in objavljen v UL RS), ostali v 8 dneh po začetku čakanja.
 • Vlogi je potrebno priložiti izjavo ter dokazila o napotitvi delavcev na čakanje oz. dokazila, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile (neopravljanje dela zaradi varstva otroka, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meje).
 • ZRSZ odloči o vlogi v 8 dneh s sklepom (ne bo šlo za podpis pogodbe).
 • Predhodno obveščanje ZRSZ o vsaki spremembi (npr. poziv na delo zaposlenemu na čakanju in napotitev na čakanje druge osebe).
 • Izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki bodo določene v sklepu – ZRSZ osnutka sklepa še ni pripravil, predvidevamo pa, da bo potrebno oddajati zahtevke.
 • Delno povračilo boste prejeli z manj kot 1-mesečnim zamikom (za plače izplačane npr. maja boste dobili delno povračilo 10. junija).
 • Hranjenje dokumentacije.
 • Inšpekcijski nadzor bo izvaja Inšpektorat RS za delo.

 

Potrebujete pomoč?

Imate vprašanja glede nadomestil za plače? Ste upravičeni do nadomestila?
Kakšna je višina nadomestila in kako jo izračunati?
Kako bodo obravnavani prispevki za plače?
Podjetje ni poslovalo celo leto 2019. Kaj lahko uveljavljam?

Za več informacij se lahko obrnete na nas na: splet@trgotur.si ali 065 559 006

 

TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.